صفایی پور, هادی. (1395). انسان‌شناسیِ معماری: معرفی روشی برای ثبت اندیشه‌های طراحانه معماران سنتی معاصر ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(89), 79-106.
هادی صفایی پور. "انسان‌شناسیِ معماری: معرفی روشی برای ثبت اندیشه‌های طراحانه معماران سنتی معاصر ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22, 89, 1395, 79-106.
صفایی پور, هادی. (1395). 'انسان‌شناسیِ معماری: معرفی روشی برای ثبت اندیشه‌های طراحانه معماران سنتی معاصر ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(89), pp. 79-106.
صفایی پور, هادی. انسان‌شناسیِ معماری: معرفی روشی برای ثبت اندیشه‌های طراحانه معماران سنتی معاصر ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 22(89): 79-106.