بابایی سالانقوچ, احسان, مسعود, محمد, ربیعی, کامران, زمانی, بهادر. (1395). نظریه هنجاری و ویژگی‌های آن در مطالعات شهری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(89), 57-78.
احسان بابایی سالانقوچ; محمد مسعود; کامران ربیعی; بهادر زمانی. "نظریه هنجاری و ویژگی‌های آن در مطالعات شهری". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22, 89, 1395, 57-78.
بابایی سالانقوچ, احسان, مسعود, محمد, ربیعی, کامران, زمانی, بهادر. (1395). 'نظریه هنجاری و ویژگی‌های آن در مطالعات شهری', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(89), pp. 57-78.
بابایی سالانقوچ, احسان, مسعود, محمد, ربیعی, کامران, زمانی, بهادر. نظریه هنجاری و ویژگی‌های آن در مطالعات شهری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 22(89): 57-78.