شتابدرا, محمد, زمانی علی‌آبادی, نعمت‌اﷲ. (773). الگوی راهبردی اسلامی−ایرانی پیشرفت در منطق امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مبتنی بر رویکرد تحلیل دوسطحی اندماجی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), 109-138.
محمد شتابدرا; نعمت‌اﷲ زمانی علی‌آبادی. "الگوی راهبردی اسلامی−ایرانی پیشرفت در منطق امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مبتنی بر رویکرد تحلیل دوسطحی اندماجی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 7, 773, 109-138.
شتابدرا, محمد, زمانی علی‌آبادی, نعمت‌اﷲ. (773). 'الگوی راهبردی اسلامی−ایرانی پیشرفت در منطق امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مبتنی بر رویکرد تحلیل دوسطحی اندماجی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), pp. 109-138.
شتابدرا, محمد, زمانی علی‌آبادی, نعمت‌اﷲ. الگوی راهبردی اسلامی−ایرانی پیشرفت در منطق امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مبتنی بر رویکرد تحلیل دوسطحی اندماجی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 4(7): 109-138.