یغمایی, ابوتراب. (1395). آیا شاخص‌های علم، پیشرفت علمی را نشان می‌دهند؟ ارزیابی فلسفی یک اصل در سیاست‌گذاری علم و فناوری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(87), 33-56.
ابوتراب یغمایی. "آیا شاخص‌های علم، پیشرفت علمی را نشان می‌دهند؟ ارزیابی فلسفی یک اصل در سیاست‌گذاری علم و فناوری". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22, 87, 1395, 33-56.
یغمایی, ابوتراب. (1395). 'آیا شاخص‌های علم، پیشرفت علمی را نشان می‌دهند؟ ارزیابی فلسفی یک اصل در سیاست‌گذاری علم و فناوری', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(87), pp. 33-56.
یغمایی, ابوتراب. آیا شاخص‌های علم، پیشرفت علمی را نشان می‌دهند؟ ارزیابی فلسفی یک اصل در سیاست‌گذاری علم و فناوری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 22(87): 33-56.