ایمان, محمد تقی, غفاری نسب, اسفندیار. (1394). رویکردی نوین به برساخت اجتماعی فناوری‌های نوین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(85), 145-164.
محمد تقی ایمان; اسفندیار غفاری نسب. "رویکردی نوین به برساخت اجتماعی فناوری‌های نوین". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21, 85, 1394, 145-164.
ایمان, محمد تقی, غفاری نسب, اسفندیار. (1394). 'رویکردی نوین به برساخت اجتماعی فناوری‌های نوین', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(85), pp. 145-164.
ایمان, محمد تقی, غفاری نسب, اسفندیار. رویکردی نوین به برساخت اجتماعی فناوری‌های نوین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 21(85): 145-164.