یعقوب زاده, آزاده, آهنی, لاله. (1395). هنر خوشنویسی و تربیت اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(23), 113-128.
آزاده یعقوب زاده; لاله آهنی. "هنر خوشنویسی و تربیت اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 23, 1395, 113-128.
یعقوب زاده, آزاده, آهنی, لاله. (1395). 'هنر خوشنویسی و تربیت اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(23), pp. 113-128.
یعقوب زاده, آزاده, آهنی, لاله. هنر خوشنویسی و تربیت اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 11(23): 113-128.