صادقی, سهیلا, رضوانی, روح‌الله. (773). تحلیل جامعه‌‌شناختی بازخوانی علم دینی با رویکرد روشی پارسانیا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(9), 91-112.
سهیلا صادقی; روح‌الله رضوانی. "تحلیل جامعه‌‌شناختی بازخوانی علم دینی با رویکرد روشی پارسانیا". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 9, 773, 91-112.
صادقی, سهیلا, رضوانی, روح‌الله. (773). 'تحلیل جامعه‌‌شناختی بازخوانی علم دینی با رویکرد روشی پارسانیا', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(9), pp. 91-112.
صادقی, سهیلا, رضوانی, روح‌الله. تحلیل جامعه‌‌شناختی بازخوانی علم دینی با رویکرد روشی پارسانیا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 5(9): 91-112.