بهشتی, محمد. (1404). فلسفه سیاسی شیخ اشراق. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(14), 139-156.
محمد بهشتی. "فلسفه سیاسی شیخ اشراق". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 14, 1404, 139-156.
بهشتی, محمد. (1404). 'فلسفه سیاسی شیخ اشراق', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(14), pp. 139-156.
بهشتی, محمد. فلسفه سیاسی شیخ اشراق. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1404; 7(14): 139-156.