شایگان, فریبا. (1404). شاخص‌های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(14), 115-138.
فریبا شایگان. "شاخص‌های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 14, 1404, 115-138.
شایگان, فریبا. (1404). 'شاخص‌های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(14), pp. 115-138.
شایگان, فریبا. شاخص‌های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1404; 7(14): 115-138.