عباس‌پور, ابراهیم. (773). درآمدی بر نشانه‌شناسی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), 109-138.
ابراهیم عباس‌پور. "درآمدی بر نشانه‌شناسی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 6, 773, 109-138.
عباس‌پور, ابراهیم. (773). 'درآمدی بر نشانه‌شناسی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), pp. 109-138.
عباس‌پور, ابراهیم. درآمدی بر نشانه‌شناسی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(6): 109-138.