شجاعیان, محمد. (1395). طرح و نقد «خود» لیبرال (بازسازی انتقادات سندل بر رالز). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(86), 159-174.
محمد شجاعیان. "طرح و نقد «خود» لیبرال (بازسازی انتقادات سندل بر رالز)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22, 86, 1395, 159-174.
شجاعیان, محمد. (1395). 'طرح و نقد «خود» لیبرال (بازسازی انتقادات سندل بر رالز)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(86), pp. 159-174.
شجاعیان, محمد. طرح و نقد «خود» لیبرال (بازسازی انتقادات سندل بر رالز). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 22(86): 159-174.