همدانی, مصطفی. (1395). اهداف و مراحل تربیت عرفانی از دیدگاه آیت‌اﷲ سعادت‌پرور. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(23), 21-43.
مصطفی همدانی. "اهداف و مراحل تربیت عرفانی از دیدگاه آیت‌اﷲ سعادت‌پرور". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 23, 1395, 21-43.
همدانی, مصطفی. (1395). 'اهداف و مراحل تربیت عرفانی از دیدگاه آیت‌اﷲ سعادت‌پرور', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(23), pp. 21-43.
همدانی, مصطفی. اهداف و مراحل تربیت عرفانی از دیدگاه آیت‌اﷲ سعادت‌پرور. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 11(23): 21-43.