کشاورز, امیر, شاه‌نظری, مهدی, کلانتری, مهرداد. (1388). رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی با عمل به باورهای دینی در دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(4), 83-96.
امیر کشاورز; مهدی شاه‌نظری; مهرداد کلانتری. "رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی با عمل به باورهای دینی در دانشجویان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 4, 1388, 83-96.
کشاورز, امیر, شاه‌نظری, مهدی, کلانتری, مهرداد. (1388). 'رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی با عمل به باورهای دینی در دانشجویان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(4), pp. 83-96.
کشاورز, امیر, شاه‌نظری, مهدی, کلانتری, مهرداد. رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی با عمل به باورهای دینی در دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1388; 3(4): 83-96.