علی‌پور, احمد, نیک‌صفت, ابراهیم. (1390). روان‌شناسی کمال در قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(8), 111-132.
احمد علی‌پور; ابراهیم نیک‌صفت. "روان‌شناسی کمال در قرآن". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 8, 1390, 111-132.
علی‌پور, احمد, نیک‌صفت, ابراهیم. (1390). 'روان‌شناسی کمال در قرآن', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(8), pp. 111-132.
علی‌پور, احمد, نیک‌صفت, ابراهیم. روان‌شناسی کمال در قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1390; 5(8): 111-132.