سلطان حسینی, محمد, موسوی, زهره, عابدی, احمد, صیاد طلایی, اعظم. (1390). بررسی رابطه «اخلاق ورزشی» با «اعتقادات» به عنوان یکی از مؤلفه‌های هوش معنوی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(8), 99-110.
محمد سلطان حسینی; زهره موسوی; احمد عابدی; اعظم صیاد طلایی. "بررسی رابطه «اخلاق ورزشی» با «اعتقادات» به عنوان یکی از مؤلفه‌های هوش معنوی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 8, 1390, 99-110.
سلطان حسینی, محمد, موسوی, زهره, عابدی, احمد, صیاد طلایی, اعظم. (1390). 'بررسی رابطه «اخلاق ورزشی» با «اعتقادات» به عنوان یکی از مؤلفه‌های هوش معنوی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(8), pp. 99-110.
سلطان حسینی, محمد, موسوی, زهره, عابدی, احمد, صیاد طلایی, اعظم. بررسی رابطه «اخلاق ورزشی» با «اعتقادات» به عنوان یکی از مؤلفه‌های هوش معنوی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1390; 5(8): 99-110.