میکائیلی, نیلوفر, کلهرنیا گلکار, مهدی, رجبی, سعید. (1390). نقش مذهب در کاهش وسواس. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(8), 27-48.
نیلوفر میکائیلی; مهدی کلهرنیا گلکار; سعید رجبی. "نقش مذهب در کاهش وسواس". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 8, 1390, 27-48.
میکائیلی, نیلوفر, کلهرنیا گلکار, مهدی, رجبی, سعید. (1390). 'نقش مذهب در کاهش وسواس', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(8), pp. 27-48.
میکائیلی, نیلوفر, کلهرنیا گلکار, مهدی, رجبی, سعید. نقش مذهب در کاهش وسواس. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1390; 5(8): 27-48.