ثناگویی, محمد, جان‌بزرگی, مسعود, مهدویان, علیرضا. (1390). رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(9), 57-77.
محمد ثناگویی; مسعود جان‌بزرگی; علیرضا مهدویان. "رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 9, 1390, 57-77.
ثناگویی, محمد, جان‌بزرگی, مسعود, مهدویان, علیرضا. (1390). 'رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(9), pp. 57-77.
ثناگویی, محمد, جان‌بزرگی, مسعود, مهدویان, علیرضا. رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1390; 5(9): 57-77.