حمید, نجمه, عیدی بایگی, مجید, دهقانی, مصطفی. (1391). اثربخشی «روان‌درمانی شناختی _ رفتاری مذهب‌محور» بر «سازگاری زناشویی» و «سلامت روان زوجین». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(10), 85-103.
نجمه حمید; مجید عیدی بایگی; مصطفی دهقانی. "اثربخشی «روان‌درمانی شناختی _ رفتاری مذهب‌محور» بر «سازگاری زناشویی» و «سلامت روان زوجین»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 10, 1391, 85-103.
حمید, نجمه, عیدی بایگی, مجید, دهقانی, مصطفی. (1391). 'اثربخشی «روان‌درمانی شناختی _ رفتاری مذهب‌محور» بر «سازگاری زناشویی» و «سلامت روان زوجین»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(10), pp. 85-103.
حمید, نجمه, عیدی بایگی, مجید, دهقانی, مصطفی. اثربخشی «روان‌درمانی شناختی _ رفتاری مذهب‌محور» بر «سازگاری زناشویی» و «سلامت روان زوجین». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1391; 6(10): 85-103.