برزگر بفروئی, مرتضی, جان‌بزرگی, مسعود, نیوشا, بهشته. (1391). نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(10), 43-61.
مرتضی برزگر بفروئی; مسعود جان‌بزرگی; بهشته نیوشا. "نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 10, 1391, 43-61.
برزگر بفروئی, مرتضی, جان‌بزرگی, مسعود, نیوشا, بهشته. (1391). 'نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(10), pp. 43-61.
برزگر بفروئی, مرتضی, جان‌بزرگی, مسعود, نیوشا, بهشته. نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1391; 6(10): 43-61.