کاویانی, محمد, فصیحی رامندی, مهدی. (1391). بررسی تطبیقی دیدگاه‌های غزالی و بندورا در تربیت اخلاقی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(11), 95-124.
محمد کاویانی; مهدی فصیحی رامندی. "بررسی تطبیقی دیدگاه‌های غزالی و بندورا در تربیت اخلاقی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 11, 1391, 95-124.
کاویانی, محمد, فصیحی رامندی, مهدی. (1391). 'بررسی تطبیقی دیدگاه‌های غزالی و بندورا در تربیت اخلاقی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(11), pp. 95-124.
کاویانی, محمد, فصیحی رامندی, مهدی. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های غزالی و بندورا در تربیت اخلاقی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1391; 6(11): 95-124.