محمدی, محمود. (1395). روحانیان و مدارس جدید در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), 107-131.
محمود محمدی. "روحانیان و مدارس جدید در ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 22, 1395, 107-131.
محمدی, محمود. (1395). 'روحانیان و مدارس جدید در ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), pp. 107-131.
محمدی, محمود. روحانیان و مدارس جدید در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 11(22): 107-131.