محمدی, مهدی, حسن خانی, معصومه, امید, معصومه. (1395). یک دهه پژوهش: تحلیل استنادی دو فصلنامه تربیت اسلامی (1384−1394). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), 151-168.
مهدی محمدی; معصومه حسن خانی; معصومه امید. "یک دهه پژوهش: تحلیل استنادی دو فصلنامه تربیت اسلامی (1384−1394)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 22, 1395, 151-168.
محمدی, مهدی, حسن خانی, معصومه, امید, معصومه. (1395). 'یک دهه پژوهش: تحلیل استنادی دو فصلنامه تربیت اسلامی (1384−1394)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), pp. 151-168.
محمدی, مهدی, حسن خانی, معصومه, امید, معصومه. یک دهه پژوهش: تحلیل استنادی دو فصلنامه تربیت اسلامی (1384−1394). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 11(22): 151-168.