موسوی, هادی, حسنی, حمیدرضا. (1394). مواجهۀ تخنۀ ارسطو با فلسفه تکنولوژی هایدگر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(85), 31-46.
هادی موسوی; حمیدرضا حسنی. "مواجهۀ تخنۀ ارسطو با فلسفه تکنولوژی هایدگر". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21, 85, 1394, 31-46.
موسوی, هادی, حسنی, حمیدرضا. (1394). 'مواجهۀ تخنۀ ارسطو با فلسفه تکنولوژی هایدگر', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(85), pp. 31-46.
موسوی, هادی, حسنی, حمیدرضا. مواجهۀ تخنۀ ارسطو با فلسفه تکنولوژی هایدگر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 21(85): 31-46.