یاسینی, سیده راضیه. (1395). کارکردهای تربیتی و فرهنگی آیین‌های زورخانه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), 131-150.
سیده راضیه یاسینی. "کارکردهای تربیتی و فرهنگی آیین‌های زورخانه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 22, 1395, 131-150.
یاسینی, سیده راضیه. (1395). 'کارکردهای تربیتی و فرهنگی آیین‌های زورخانه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), pp. 131-150.
یاسینی, سیده راضیه. کارکردهای تربیتی و فرهنگی آیین‌های زورخانه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 11(22): 131-150.