بهشتی, محمد. (1394). روش‌ شناخت حقیقت در حکمت اشراق. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(84), 31-42.
محمد بهشتی. "روش‌ شناخت حقیقت در حکمت اشراق". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21, 84, 1394, 31-42.
بهشتی, محمد. (1394). 'روش‌ شناخت حقیقت در حکمت اشراق', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(84), pp. 31-42.
بهشتی, محمد. روش‌ شناخت حقیقت در حکمت اشراق. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 21(84): 31-42.