خراسانی, رضا. (1394). روش‌شناسی فهم اجتهادات سیاسی فقیهان در چارچوب فقه‌النظریه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(84), 7-29.
رضا خراسانی. "روش‌شناسی فهم اجتهادات سیاسی فقیهان در چارچوب فقه‌النظریه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21, 84, 1394, 7-29.
خراسانی, رضا. (1394). 'روش‌شناسی فهم اجتهادات سیاسی فقیهان در چارچوب فقه‌النظریه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(84), pp. 7-29.
خراسانی, رضا. روش‌شناسی فهم اجتهادات سیاسی فقیهان در چارچوب فقه‌النظریه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 21(84): 7-29.