سلیمی, علی. (773). پیوندهای قدرت و کج‌روی الگویی تلفیقی بر اساس آموزه‌های قرآنی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), 27-62.
علی سلیمی. "پیوندهای قدرت و کج‌روی الگویی تلفیقی بر اساس آموزه‌های قرآنی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 12, 773, 27-62.
سلیمی, علی. (773). 'پیوندهای قدرت و کج‌روی الگویی تلفیقی بر اساس آموزه‌های قرآنی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(12), pp. 27-62.
سلیمی, علی. پیوندهای قدرت و کج‌روی الگویی تلفیقی بر اساس آموزه‌های قرآنی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 6(12): 27-62.