پارسانیا, حمید, رضوانی, روح الله. (773). جامعه‌شناسی معرفت فارابی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(10), 99-118.
حمید پارسانیا; روح الله رضوانی. "جامعه‌شناسی معرفت فارابی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 10, 773, 99-118.
پارسانیا, حمید, رضوانی, روح الله. (773). 'جامعه‌شناسی معرفت فارابی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(10), pp. 99-118.
پارسانیا, حمید, رضوانی, روح الله. جامعه‌شناسی معرفت فارابی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 5(10): 99-118.