نجاتی حسینی, محمود. (773). مرگ و مردن: روایت‌های علم اجتماعی و دانش دینی (نظریه اجتماعی، نهج‌البلاغه، مثنوی معنوی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(10), 37-63.
محمود نجاتی حسینی. "مرگ و مردن: روایت‌های علم اجتماعی و دانش دینی (نظریه اجتماعی، نهج‌البلاغه، مثنوی معنوی)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 10, 773, 37-63.
نجاتی حسینی, محمود. (773). 'مرگ و مردن: روایت‌های علم اجتماعی و دانش دینی (نظریه اجتماعی، نهج‌البلاغه، مثنوی معنوی)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(10), pp. 37-63.
نجاتی حسینی, محمود. مرگ و مردن: روایت‌های علم اجتماعی و دانش دینی (نظریه اجتماعی، نهج‌البلاغه، مثنوی معنوی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 5(10): 37-63.