بستان(نجفی), حسین. (773). چارچوبی اسلامی برای جامعه‌شناسی جنسیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(8), 54-72.
حسین بستان(نجفی). "چارچوبی اسلامی برای جامعه‌شناسی جنسیت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 8, 773, 54-72.
بستان(نجفی), حسین. (773). 'چارچوبی اسلامی برای جامعه‌شناسی جنسیت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(8), pp. 54-72.
بستان(نجفی), حسین. چارچوبی اسلامی برای جامعه‌شناسی جنسیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 4(8): 54-72.