نظری, حسن اقا, نادران, الیاس, حسینی, رضا. (773). بایسته‌های فقه‌پژوهی در تأمین اجتماعی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(8), 33-53.
حسن اقا نظری; الیاس نادران; رضا حسینی. "بایسته‌های فقه‌پژوهی در تأمین اجتماعی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 8, 773, 33-53.
نظری, حسن اقا, نادران, الیاس, حسینی, رضا. (773). 'بایسته‌های فقه‌پژوهی در تأمین اجتماعی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(8), pp. 33-53.
نظری, حسن اقا, نادران, الیاس, حسینی, رضا. بایسته‌های فقه‌پژوهی در تأمین اجتماعی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 4(8): 33-53.