1.

اثربخشی «قصه‌های قرآنی» بر «ذهنیت فلسفی» و «گرایش به تفکر انتقادی» دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 51-68
علی اکبر عجم؛ زهرا مباشری

2.

پیش‎بینی‎پذیری پایبندی به حجاب اسلامی براساس اعتقادات مذهبی و استفاده از فضای مجازی (مطالعه‎ موردی: دانش‎آموزان دختر مقطع دبیرستان‎ شهر ماکو)

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 183-197
علی احمدپور

3.

تأثیر آموزش امیددرمانی با استفاده از آموزه‌ها و داستان‌های قرآنی بر افزایش امید دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 59-76
گلاویژ علیزاده

4.

تدوین و اعتبار‎یابی بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه ‌توحیدی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

دوره 16، شماره 31، مهر 1401، صفحه 105-127
بهروز نظری بوژانی؛ حسن اسدزاده؛ صغری ابراهیمی قوام؛ محمدحسین شریفی‌نیا؛ اسماعیل سعدی پور

5.

واکاوی شاخصه‌های رویکرد معلمی در تربیت دینی دانش‌آموزان برای جامعه مهدوی

دوره 17، شماره 41، مهر 1401، صفحه 49-62
مهتا مظفری؛ زهرا یحیی زاده؛ رضا معصومی نژاد