1.

آیا صبر همان تاب‌آوری است؟ مفهوم‌سازی کاربردی صبر برای شرایط بحرانی

دوره 14، شماره 27، مهر 1399، صفحه 163-187
خدابخش احمدی

2.

از مبانی نظری تا نظریه‌های مدیریت دانش: بسط مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از تئوری دانش

دوره 3، شماره 5، فروردین 1393، صفحه 7-33

3.

پارادایم اسلامی روش‌شناختی علوم انسانی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 25-51
مجید کافی

4.

تفسیر تربیتی به‌مثابه رشته علمی؛ در جستجوی گونه‌شناسی شمول‌گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 195-219
مقصود امین خندقی؛ فاطمه‌سادات جعفرنیا

5.

روش‌شناسی شهید صدر دربارة شکل‌گیری علم اقتصاد اسلامی و تحقیق نهایی دربارة آن

دوره 15، شماره 61، دی 1388، صفحه 51-61
حسن آقا نظری

6.

روش‌شناسی نظریه‌پردازی هنر و معماری اسلامی

دوره 24، شماره 96، مهر 1397، صفحه 71-89
احمد امین پور؛ علیرضا پیروزمند؛ عباس جهانبخش

7.

سامانه معرفتی «هم‌تکاملی دیالکتیک اسلامی (هدا)» با تأکید بر مطالعات مدیریت اسلامی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 77-102
مصطفی هادوی‌نژاد

8.

سطح انتظار از نظریه علمی روابط‌ بین‌الملل

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 33-63
مجتبی عبدخدایی

9.

نظریه پردازش، پذیرش و پرورش دین: رویکردی نرم برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 75-103
سید محمدرضا تقوی