1.

تبیین انگارۀ سازمان تقوامحور از منظر اسلام

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 27-52
علی اصغر سعدآبادی

2.

سنجشِ بنیان‎های روشی و شناختیِ نظام‎نامه‎ اصول اخلاقی مشاورۀ ایالات متحده‎ آمریکا

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 85-101
سید علی صدرالحفاظی؛ مسعود آذربایجانی