1.

بررسی تحلیلی اهداف تربیت اجتماعی آموزش‌ و پرورش ایران و مقایسةآن با دیدگاه‌های علامه طباطبایی

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 79-100
منیره عابدی؛ محمدرضا نیلی

2.

بررسی تربیت اجتماعی از منظر معلمان و مبانی نظری تحول بنیادین در جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 353-375
علی شیروانی شیری؛ زهرا عسکری

3.

تبیین دیدگاه علامه طباطبائی در بارة شأن اجتماعی انسان و دلالت‌های آن در برنامه درسی تربیت اجتماعی

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 157-184
رضاعلی نوروزی؛ منیره عابدی

4.

تبیین مبانی و اصول تربیت اجتماعی در نهج‌البلاغه

دوره 2، شماره 4، شهریور 1386، صفحه 7-39
سعید بهشتی؛ محمدعلی افخمی اردکانی

5.

تحلیل محتوای کتاب‎های درسی دوره ابتدایی از نظر توجه به اهداف تربیت اجتماعی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 263-284
سیروس محمودی؛ حمیدرضا ایمانی فر

6.

تربیت اجتماعی از منظر نهج‌البلاغه

دوره 2، شماره 4، شهریور 1386، صفحه 163-192
رحمت الله مرزوقی؛ عباس اناری‌نژاد

7.

تفکیک نقش‌ها و مرزهای جنسیتی در جامعه با تأکید بر آثار تربیتی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 83-102
علی احمد پناهی

8.

ضرورت تربیت اجتماعی از دیدگاه آیت‎الله جوادی آملی

دوره 16، شماره 37، مهر 1400، صفحه 101-120
محمد نجفی؛ اعظم شاه رجبیان