1.

افول ارزش‌های عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی)

دوره 15، شماره 32، تیر 1399، صفحه 33-53
معصومه محمدحسین زاده؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مقصود امین خندقی؛ بهروز مهرام؛ علی تقی پور

2.

چالش‌های نظری حجاب در ایران پساانقلاب: تحلیلی بر رویکردهای موجود از حجاب و عفاف

دوره 12، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 217-238
زهرا آبیار؛ الله کرم کرمی پور؛ سعید شریفی

3.

مؤلفه‎های رفتاری و هیجانی سبک زندگی عفیفانه

دوره 18، شماره 45، مهر 1402، صفحه 131-154
محمدعلی عباسی؛ حسین کارآمد

4.

مؤلفه‎های شناختی و فراشناختی سبک زندگی عفیفانه

دوره 16، شماره 36، تیر 1400، صفحه 113-135
حسین کارآمد؛ محمدعلی عباسی

5.

مبانی روان‌شناختی «حجاب» و «عفاف» با تأکید بر متون اسلامی

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 77-106
محمدرضا سالاری‌فر

6.

مدل اسلامی «مصون‌سازی» رفتار جنسی با تأکید بر پیشگیری و درمان انحراف‌ها و مشکلات جنسی

دوره 3، شماره 5، بهمن 1388، صفحه 107-142
مسعود نورعلیزاده میانجی

7.

مدل نظری آسیب‌شناسی تربیت عفاف و حجاب در ایران

دوره 12، شماره 25، مهر 1396، صفحه 95-117
محمدرضا سالاری فر؛ مهدی بیاتی؛ حسن سالاری‌پور