1.

تأثیر گروه‌درمانی یکپارچه توحیدی بر احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متأهل

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 39-60
محمدحسین شریفی‌نیا؛ مراد چوپانی صوری

2.

عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری زنان متأهل (15_49ساله) شهر قم

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 59-77
غلامرضا جمشیدیها؛ مجید کوششی؛ یوسف ایرانی

3.

مقایسه سلامت روابط زناشویی در زنان متأهل حوزوی و غیرحوزوی

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 243-255
جواد خدادادی سنگده؛ محسن رضایی آهوانویی؛ اصغر عبدالهی؛ فروغ آموستی