1.

رویکرد تکاملی به واقع‌گرایی

دوره 26، شماره 102، فروردین 1399، صفحه 69-85
فرشید دانش پژوه؛ هادی صمدی؛ احمدرضا همتی مقدم

2.

نظریه‌ی انحطاط و اصول شش‌گانه تکامل انسانی از نظر سیّد جمال‌الدین اسدآبادی

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 39-83
مجید کافی

3.

واکاوی معنای تربیت بر اساس خوانش شهید مطهری از نظریه فطرت

دوره 18، شماره 46، دی 1402، صفحه 103-124
شهرام رامشت؛ میثم صداقت زاده