1.

آثار صله‌رحم از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی و کاربردهای تربیتی آن

دوره 3، شماره 5، اسفند 1386، صفحه 81-114
باقر غباری‌بناب؛ علی‌نقی فقیهی؛ یداله قاسمی‌پور

2.

اثربخشی «روان‌درمانی شناختی _ رفتاری مذهب‌محور» بر «سازگاری زناشویی» و «سلامت روان زوجین»

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 85-103
نجمه حمید؛ مجید عیدی بایگی؛ مصطفی دهقانی

3.

اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 129-152
فرزانه علی‌نژاد؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی‌اکبر سلیمانی؛ مژگان آگاه هریس؛ الهام موسوی

4.

اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 47-73
محمدرضا احمدی

5.

بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی، با سلامت روان دانشجویان

دوره 4، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 21-41
جمشید نوذری؛ یونس غلامی

6.

تأثیر «تلاوت قرآن» بر «سلامت روان»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 125-141
محمد رضائی؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ فردین دارابی؛ جواد محمدی

7.

تأملی در سازه‌های مذهبی و جایگاه آنها در روان‌شناسی سلامت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 45-68
مجید صدوقی

8.

تدوین مدل نظم‎جویی شناختی هیجان براساس مؤلفه‎های خداپنداره، خودپنداره و سبک‎های دلبستگی با میانجی‎گری نیرومندی من

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 79-103
یاور توپچی؛ رسول روشن چسلی؛ مسعود جان‌بزرگی

9.

تدوین و بررسی تأثیر بسته آموزشی «اضطراب از مرگ» مبتنی بر آموزش‎های ادیان ابراهیمی با تأکید بر تربیت اسلامی بر سلامت روان و اجتناب از مرگ بیماران سرطانی شهر اصفهان

دوره 16، شماره 37، مهر 1400، صفحه 121-139
سید علی کلاهدوزان؛ محمدباقر کجباف؛ حمید رضا عریضی؛ محمد رضا عابدی؛ فریبرز مکاریان

10.

رابطه «دینداری» و «ابعاد شخصیت» با «سلامت روان» معلمان شهرستان رودان

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 7-32
مسعود باقری؛ حسن بنی‌اسدی؛ صفورا داوری

11.

رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 5-24
زهرا دلجو؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سعیده بزازیان؛ الهام موسوی

12.

رابطه هویت مذهبی، نگرش مذهبی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روان در معتکفان

دوره 4، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 7-20
ایرج شاکری‌نیا

13.

کنترل بی‎تابی در شرایط بحرانی: روشی برای رشد صبر

دوره 18، شماره 44، تیر 1402، صفحه 47-69
خدابخش احمدی

14.

نقش میانجی‎گری استرس ادراک شده و عاطفه مثبت در ارتباط بین جهت‎گیری مذهبی و سلامت روان

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 129-146
نجمه حمید؛ مریم خراسانی ده‌شتران؛ کیومرث بشلیده؛ سید علی مرعشی