1.

امکان‎سنجی تبیین ظهور و سقوط حکومت‎های معاصر براساس نظریه ابن‎خلدون

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 27-41
محمد مهدی دهقانی؛ اکبر اشرفی؛ عباسعلی رهبر؛ حبیب‌اله ابوالحسن ‌شیرازی

2.

رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی ﮐﺸﻮرﻫﺎی منتخب

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 143-172
حمید سپهردوست؛ عادل برجیسیان

3.

رابطه فساد و اندازه دولت در کشورهای منتخب اسلامی؛ آزمون علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت‌استراپ

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 9-32
محمد جعفری؛ ابوالقاسم گل‌خندان