1.

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و مهارت‌های تعاملی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 4، شماره 7، خرداد 1394، صفحه 161-184
محمدرضا نیلی؛ علی ترکاشوند؛ ستاره موسوی

2.

بررسی رابطه «اخلاق ورزشی» با «اعتقادات» به عنوان یکی از مؤلفه‌های هوش معنوی

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 99-110
محمد سلطان حسینی؛ زهره موسوی؛ احمد عابدی؛ اعظم صیاد طلایی

3.

بررسی رابطه شخصیت ایثارگر با احساس خودارزشمندی با نقش واسطه‎ای هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 7-37
حسن زرگری؛ مسعود باقری؛ قاسم عسکری زاده

4.

بررسی رابطه هوش معنوی و نوع دین‌داری (مطالعه موردی: جوانان شهر یزد)

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 79-104
مسعود حاجی زاده میمندی؛ اکبر زارع شاه آبادی؛ فضه ابوالحسنی ابراهیم آبادی

5.

بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان

دوره 3، شماره 5، بهمن 1388، صفحه 7-23
سالار فرامرزی؛ رضا همایی؛ محمدسلطان حسینی

6.

بررسی نقش هوش معنوی در رهبری تحول‌آفرین

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 91-108
زینب سادات سجادی

7.

پیش‌بینی جهت‌گیری مذهبی براساس هوش معنوی و هوش اخلاقی در دانشجویان

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 131-150
محمدرضا ذوقی پایدار؛ زینب محمودی؛ صفدر نبی‌زاده

8.

تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 131-143
مائده‌سادات رقیب؛ سیدعلی سیادت

9.

رابطه مؤلفه‌های هوش معنوی با وحدت اسلامی ‌دانشجویان

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 37-54
زهرا فروتنی؛ عطیه بحرانی

10.

فراتحلیل مطالعات هوش معنوی

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 39-58
محمد فرهوش؛ حسن تقیان؛ محمدعلی جمشیدی؛ رقیه کشمیری

11.

مقایسه میزان هوش معنوی و شادکامی افرادی که در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اند با افرادی که شرکت نکرده‌اند

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 255-272
آتنا اصفهانی خالقی؛ سید امیر حسین قاسمی

12.

هوش معنوی و تأثیر آن بر سلامت روانی منابع انسانی سازمان

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 153-179
عباس شفیعی