1.

ارزیابی دیدگاه جانبازان از کیفیت زندگی (مورد مطالعه: جانبازان ساکن شهر قم)

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 117-138
یحیی علی بابایی؛ یوسف ایرانی

2.

رابطه «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» در دانشجویان و طلاب

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 87-102
جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ بهشته نیوشا

3.

رابطه «نقش‌های جنسیتی» و «تیپ شخصیتی» زوجین با «کارآمدی خانواده»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 101-124
هادی دهقانی؛ محمدمهدی صفورایی

4.

عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری زنان متأهل (15_49ساله) شهر قم

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 59-77
غلامرضا جمشیدیها؛ مجید کوششی؛ یوسف ایرانی

5.

مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 65-86
مهدی نجفی؛ داود تقوایی؛ محمدرضا سالاری‌فر