1.

اثربخشی زوج درمانی با رویکرد اسلامی بر رضایت زناشویی

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 7-37
جعفر جدیری؛ علی فتحی آشتیانی؛ فرشته موتابی؛ حمیدرضا حسن‌آبادی

2.

الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 7-31
محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده

3.

الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 119-137
سیدمحمدرضا لواسانی؛ مسعود آذربایجانی

4.

الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب

دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 57-86
حمزه عبدی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سیدمحمد غروی ‌راد؛ عباس پسندیده؛ سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی

5.

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 127-144
مهدی امیدیان؛ احمد طاهری‌فرد

6.

بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس»و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 47-65
سیف‌اله فضل‌الهی قمشی؛ منصوره ملکی توانا

7.

بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 87-104
مهناز شیرانی؛ امیر قمرانی؛ حمیدرضا عرب بافرانی؛ عظیم السادات فاطمی

8.

بررسی نارسایی‌های دیدگاه‌های روان‌شناسی معاصر پیرامون ملاک‌های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلامی

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 105-128
علی‌نقی فقیهی؛ فاطمه شریفی؛ سعیده پناهی تلخستانی

9.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 7-34
حمید مهدی‌زاده؛ جعفر بوالهری؛ محمد کاویانی ارانی

10.

پایه نظری و الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 145-166
عباس پسندیده؛ محمود گلزاری؛ عبدالهادی مسعودی

11.

پیش‌بینی «خودشفقت‌ورزی» براساس «مؤلفه‌های نگرش به دین» در مردان سالمند

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 53-68
پیام ورعی؛ خدامراد مومنی؛ آسیه مرادی

12.

تأثیر «تلاوت قرآن» بر «سلامت روان»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 125-141
محمد رضائی؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ فردین دارابی؛ جواد محمدی

13.

تأثیر «سوگ‌درمانی شناختی‌– رفتاری با رویکرد اسلامی» بر «سلامت عمومی خانواده‌های داغدیده»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 113-134
مرضیه شریفی؛ سیداحمد احمدی؛ مریم فاتحی‌زاده

14.

تدوین بسته آموزشی امید مبتنی بر شکرگزاری و امکان‌سنجی آن در افزایش رضایت از زندگی

دوره 14، شماره 27، مهر 1399، صفحه 75-93
فائزه تبریزیان؛ مبین صالحی؛ حمید رفیعی هنر

15.

تدوین مدل مفهومی مرکزیت بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 1-17
مجتبی حافظی؛ حمید رفیعی هنر؛ عباس آینه چی

16.

تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 95-118
فریبرز باقری؛ زهرا کیایی؛ مسعود آذربایجانی

17.

دورنمایی از «روان‌شناسی اسلامی به‌عنوان یک مکتب»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 69-100
محمد کاویانی ارانی

18.

روش تحلیل کیفی محتوای متون دینی: مبانی نظری و مراحل اجرا

دوره 14، شماره 27، مهر 1399، صفحه 41-73
محمدصادق شجاعی

19.

روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها

دوره 4، شماره 6، خرداد 1389، صفحه 7-30
محمد کاویانی؛ محمدباقر کجباف؛ سیدمحمد غروی؛ حسین مولوی

20.

رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 67-93
محمد کاویانی ارانی

21.

ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی

دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 7-26
رضا خجسته‌مهر؛ فیروزه رضائی؛ منصور سودانی

22.

«سبک زندگی» با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه «علامه طباطبایی» و «دالایی‌لاما»

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 117-147
مجتبی فیضی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمد کاویانی

23.

سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته

دوره 12، شماره 24، فروردین 1396، صفحه 49-72
محمد کاویانی

24.

شیوۀ پیامبر اکرم(ص) در مدیریت روانی جامعه اسلامی

دوره 9، شماره 16، تیر 1394، صفحه 55-78
سیدحسین علیانسب

25.

کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 7-38
محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه