1.

ارائه الگوی اسلامی کامیابی در کار براساس قرآن، کتب روایی و بیانات مقام معظم رهبری

دوره 14، شماره 26، فروردین 1399، صفحه 7-28
هاجر مساح؛ سیدمیثم دیباجی

2.

بررسی تأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش‌آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 67-80
خدابخش حیدری؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی؛ امیر قمرانی؛ احمد یارمحمدیان

3.

بررسی و تبیین سبک رهبری معنوی در سازمان از منظر قرآن

دوره 10، شماره 19، مهر 1402، صفحه 83-109
حسین مومنی؛ عبدالله توکلی

4.

تأثیر روابط خویشاوندی در همنوایی اجتماعی محبت‌بنیان از منظر قرآن

دوره 12، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 57-77
فرج الله میرعرب

5.

تأثیر «قرائت قرآن» بر «تنیدگی‌های روانی» و «راهبردهای مقابله‌ای» در بین دانشجویان

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 63-84
حسین خادمیان

6.

تحلیل روان‌شناختی رشد قرآنی و نشانه‎های آن

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 61-83
سیدعلی اکبر حسینی رامندی

7.

تحلیل مدل «پذیرش مسئولیت» با محوریت آیه امانت و جنبه‌های علمی و کاربردی آن

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 55-77
علی عبدالهی نیسیانی

8.

تحلیل وضعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابری‌های آموزشی و عدالت گستری براساس آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی (مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی)

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 73-92
مریم سامری؛ محمد حسنی؛ میرمحمد سید عباسزاده؛ میرنجف موسوی

9.

تحلیلی قرآنی از تأثیر شواهد عینی بر رفتار؛ معرفی یک مدل توصیفی رفتاری

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 143-169
علی عبدالهی نیسیانی؛ احمد عباسی فرد

10.

حکیمانه بودن هنجارگذاری و اثر آن بر پیشگیری از کجروی از منظر قرآن کریم

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 41-60
محمد داوری؛ علی قربانی

11.

حیا از منظر قرآن و روایات و جایگاه آن در تعلیم و تربیت

دوره 17، شماره 40، تیر 1401، صفحه 23-33
کامران جباری؛ قاسم محمدیاری؛ زهرا اطمینان زره ناس

12.

روان‌شناسی کمال در قرآن

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 111-132
احمد علی‌پور؛ ابراهیم نیک‌صفت

13.

زنان، ازدواج، خانه‌داری و تربیت فرزندان در اندیشه اسلامی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 176-206
مریم احمدپور

14.

ساخت و اعتباریابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره‌های قرآن و نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 5، بهمن 1388، صفحه 79-105
مسعود جان‌بزرگی

15.

علقه معناى متن به مؤلّف

دوره 10، شماره 39، تیر 1383، صفحه 41-66
مصطفی کریمی

16.

کاربرد تحلیل محتوای کیفی در استخراج تحلیل‌های اجتماعیِ قرآن کریم: گزارشی تحلیلی از روش یک تحقیق

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 75-99
علی سلیمی

17.

مهارت‌های عقل‌ورزی در قرآن کریم و استلزامات آن برای اصلاح یا تکمیل «برنامۀ فلسفه برای کودکان»

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 139-157
محمدعلی زینلی

18.

ناثنویت‌گرایی در فلسفة اجتماعی قرآن

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 27-49
سید حسین فخر زارع

19.

نقش عوامل دینداری و ایمانی در بهبود روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 84-105
رضا اقاپور

20.

نگاهی روان‌شناختی به «انسان کامل از دیدگاه قرآن»

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 33-56
محمدتقی محمدی؛ محمدرضا سالاری‌فر