1.

تحقیق آمیخته، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی آسیب‌شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه محقق اردبیلی ( پژوهش آمیخته)

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 149-167
عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی‌کیا؛ حسن احمدی

2.

چالشهاى بنیادین رویکردهاى تحقیق و پژوهش در تعلیم و تربیت اسلامى

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 52-73
مهدی سجادی

3.

درآمدی بر روش پژوهش فراتحلیل در تحقیقات آموزشی

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 122-140
احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ فاطمه محمدزاده

4.

روش پژوهش پساپدیدارشناسانه؛ پدیدارشناسی عملگرا

دوره 27، شماره 108، مهر 1400، صفحه 19-32
روح اله مظفری پور

5.

روش شناسی پژوهش پساانسان گرایی در تعلیم و تربیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403
روح اله مظفری پور

6.

ساحت هاى معناپژوهى

دوره 10، شماره 39، تیر 1383، صفحه 27-40
احمد واعظى

7.

مقدمه‌ای بر روش پژوهش با رویکرد کاربردی به رساله‌نویسی در علوم انسانی

دوره 13، شماره 50، خرداد 1386، صفحه 125-156
حسین خنیفر