1.

اهداف و مراحل تربیت عرفانی از دیدگاه آیت‌اﷲ سعادت‌پرور

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 21-43
مصطفی همدانی

2.

تأملی در ویژگی‌های روش‌شناختی مکتب فلسفی صدر المتألهین

دوره 14، شماره 56، آذر 1387، صفحه 9-30
علی شیروانی

3.

تبیین و نقد جریان مدارس تمدن‌سازی امام خمینی (ره) در ایران

دوره 15، شماره 33، مهر 1399، صفحه 7-29
حمزه محمدآبادی؛ مراد یاری دهنوی

4.

روش‌ شناخت حقیقت در حکمت اشراق

دوره 21، شماره 84، مهر 1394، صفحه 31-42
محمد بهشتی

5.

روش‌شناسی ویلیام، چیتیک در بررسی و تفسیر متون حکمی و عرفانی

دوره 21، شماره 84، مهر 1394، صفحه 43-65
بهروز سلطانی؛ احمد رضی