1.

بازنمایی آموزه‌های دینی در کتب درسی؛ تحلیل محتوای کلیه کتب دوره اول ابتدایی براساس مؤلفه‌های آموزه‌های دینی

دوره 17، شماره 42، دی 1401، صفحه 7-28
صدیقه کاظمی؛ راضیه زارعی

2.

بررسی لحاظ شدن مؤلفه‌های تربیت دینی در مجلات رشد کودک: مطالعه‌ای براساس تحلیل محتوا

دوره 12، شماره 24، فروردین 1396، صفحه 139-150
علیرضا حافظی

3.

بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 7-36
جواد عبدلی سلطان احمدی؛ قاسم پاشوی؛ معصومه فراست محمدی

4.

بررسی میزان توجه به مؤلفه‎های هویت ملی و دینی در کتاب‎های فارسی دورۀ ابتدایی

دوره 19، شماره 47، فروردین 1403، صفحه 91-117
کتایون حمیدی زاده؛ فاطمه سادات جنید

5.

تأثیر فرهنگ و شرایط اجتماعی در شکل‌گیری آرمان‌شهر قرآنی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 59-75
محمدباقر اخوندی

6.

تبیین ابعاد و مؤلفه‌های برنامه درسی معنوی براساس منابع و متون مرتبط با آن

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 84-61
مرزبان ادیب منش؛ محمد جواد لیاقتدار؛ احمدرضا نصر

7.

تبیین فرمول‌های خوانایی به عنوان روشی اساسی در تحلیل محتوای کتاب‌های درسی

دوره 16، شماره 63، تیر 1389، صفحه 97-116
رضا جعفری هرندی؛ ابراهیم میرشاه‌جعفری

8.

تحلیل کتاب‎های هدیه‎های آسمان دورۀ ابتدایی نسبت به مؤلفه‎های شکوفایی

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 145-162
جابر افتخاری؛ حجت افتخاری؛ ثریا رنجبری

9.

تحلیل محتوا روشی پرکاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی، با تأکید بر تحلیل محتوای کتاب‌های درسی

دوره 14، شماره 55، تیر 1387، صفحه 33-58
رضا جعفری هرندی؛ احمدرضا نصر؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری

10.

تحلیل محتوای سطوح چهارگانه روش‌شناسی پژوهش در مطالعات شهرسازی (مورد پژوهی: پایان‌نامه‌های شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران 1380-1393)

دوره 22، شماره 89، دی 1395، صفحه 107-136
رضا خیر الدین؛ ابراهیم دلایی میلان

11.

تحلیل محتوای کتاب مطالعات‎اجتماعی پایه ششم ابتدایی براساس اصول تربیت اجتماعی از منظر نهج‎البلاغه

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 269-292
کمال نصرتی هشی؛ محمدرضا درستکارسیانی؛ عدیل حمیدوند

12.

تحلیل محتوای کتاب‎های درسی دوره ابتدایی از نظر توجه به اهداف تربیت اجتماعی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 263-284
سیروس محمودی؛ حمیدرضا ایمانی فر

13.

تحلیل محتوای کتابهای دین وزندگی دوره دبیرستان براساس میزان برخورداری آنها از مولفه‌های وحدت اسلامی

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 7-28
بابک شمشیری؛ شهرزاد شاه سنی

14.

تحلیل محتوای کتب منبع رشته‌های مشاوره و روان‌شناسی بالینی دانشگاه‌های ایران از لحاظ میزان توجه به نیازهای دینی/ معنوی

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 100-85
حسن انصاری؛ مسعود آذربایجانی

15.

تحلیل محتوای مؤلفه‌های دینی در مجلات کودک و نوجوان

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 7-19
محمدرضا سلیمانی؛ میمنت عابدینی بلترک؛ حسن فقیهی حبیب آبادی؛ فروزان عشوری مهرنجانی

16.

تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395)

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 141-158
زیبا استادزاده؛ حسین داوودی؛ حسن حیدری؛ سیدرضا میرمهدی

17.

تحلیل محتوای مقاله‌های دوفصلنامه «تربیت اسلامی» در سال‌های 1384−1394

دوره 12، شماره 24، فروردین 1396، صفحه 151-167
مهدی محمدی؛ معصومه حسن خانی؛ معصومه امید

18.

تحلیل میزان توجه به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در کتاب های درسی دوره آموزش عمومی

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 71-93
رضا جعفری هرندی؛ علی یزدخواستی

19.

تحلیلی بر وضعیت ارزش‌های اخلاقی در کتب درسی دوره ابتدایی: روش آنتروپی شانون

دوره 16، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 143-164
سید رمضان عقیلی

20.

تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 95-118
فریبرز باقری؛ زهرا کیایی؛ مسعود آذربایجانی

21.

سنخ‌شناسی امکان‌ها و ناممکن‌های تحقق جامعه‌شناسی اسلامی در فضای دانشگاهی دهه اخیر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402
بهنام لطفی خاچکی؛ ابوذر خیراندیش

22.

کاربست داده‎های اسناد خانوادگی و خاندانی در پژوهش‎های تاریخی (رهیافت‎ها، الزامات و چالش‎ها)

دوره 28، شماره 113، دی 1401، صفحه 81-95
محمد امیر احمدزاده؛ فرهاد برادرشاد

23.

کاستی‌های معرفت‌شناسی و روش‌شن در مقالات پژوهشی روان‌شناسی در ایران اسی

دوره 13، شماره 51، تیر 1386، صفحه 9-44
حسین لطف ابادی

24.

مدل روش‌شناختی نظریه‌‌پردازی در علوم انسانی اسلامی

دوره 18، شماره 72، بهمن 1391، صفحه 81-109
مجید کافی؛ غلامرضا جمشیدی ها