1.

تبیین مؤلفه‌های تربیت اقتصادی بر اساس آموزه‌های اسلامی

دوره 12، شماره 24، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-97
زهره موسی زاده؛ فاطمه صنعتی

2.

روش‌شناسی شهید صدر دربارة شکل‌گیری علم اقتصاد اسلامی و تحقیق نهایی دربارة آن

دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1388، صفحه 51-61
حسن آقا نظری

3.

رویکرد کارکردی به دین: تأملی در سنجه‌های دینداری از منظر آموزه‌های اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 11-37
علی سلیمی

4.

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری در سازمان آموزش و پرورش و راهکارهای کاهش آن براساس آموزه‌های اسلامی

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1397، صفحه 140-115
سیدعلی سیادت؛ حسینعلی مهرابی کوشکی؛ بهرام افشاری

5.

هنجارشکنی اخلاقی در مدیریت سازمان‌ها در ترازوی مدیریت علوی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-90
یوسف صادقی؛ حسین خنیفر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.