1.

ابر پارادایم درون‌گرا، عامل جهت مندی معرفت در معماری اسلامی

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 51-76
نسیم اشرافی

2.

الگوی جامعه‌شناسی معرفت استاد مطهری (بررسی مبانی وجودی معرفت و رابطه فرآورده‌های معرفتی با آنها از دیدگاه استاد مطهری)

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 59-89
مصطفی یقینی‌پور

3.

بازسازی نظریه گفتمانی هویت لاکلاو و موفه براساس نظریه فطرت آیت‌الله شاهآبادی

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 53-76
غلامرضا پرهیزکار

4.

تبیین مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسلامی

دوره 13، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 63-93
محمدتقی تبیک

5.

تربیت شدن به مثابه «فطری بودن»

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 117-138
عبدالعظیم کریمی

6.

تکنولوژی و فرهنگ بررسی تطبیقی دیدگاه میرباقری و پایا

دوره 18، شماره 73، دی 1391، صفحه 85-109
سید محمد تقی موحد ابطحی؛ محسن دنیوی

7.

جایگاه فطرت در اندیشه تربیتی امام خمینی(ره)

دوره 11، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 7-23
محمد بهشتی

8.

فطرت‌گرایی و اقتضائات آن در نظام هنجاری اسلام

دوره 7، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 73-93
حسن خیری

9.

مبانی انسان‌شناختی در پارادایم علم اجتماعی اسلامی

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 7-30
علی سلیمی.

10.

مبانی هستی‌شناسانة جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 55-84
حسین اژدری زاده

11.

نگاه تربیتی به روابط عاطفی زوجین در آموزه‌های دینی

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 75-101
علی‌نقی فقیهی

12.

واکاوی معنای تربیت بر اساس خوانش شهید مطهری از نظریه فطرت

دوره 18، شماره 46، دی 1402، صفحه 103-124
شهرام رامشت؛ میثم صداقت زاده