1.

ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه نگرش به خانواده براساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402
سعید شریف یزدی؛ عباسعلی هراتیان؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ معصومه سلطانی پور